Jak na to: Základy kaligrafie a hand lettering

Slovo “calligraphy” pochází z řečtiny a v překladu znamená “umění krasopsaní”. Dokonce už před mnoha staletími dávala kaligrafie lidem možnost spolu vzájemně komunikovat. Ať už pomocí hieroglifů, znaků na stěnách jeskyní, asijskými znaky, arabskými a dalšími písmy. Kaligrafie vždycky byla a vždycky bude považována za typ umění komunikace.

 V tomto článku vám chceme stručně představit kaligrafii a navazující moderní handlettering. Rádi bychom vám také ukázali, jak kouzelně můžete změnit obyčejné psaní ve skvělé umění vyjádřené vaším osobním stylem. Stačí jen zapojit fantazii a odstranit všechny limity v mysli.

Co budeme na kaligrafii a handlettering potřebovat?

Důkladná příprava pomůcek a pracovního místa nám později dovolí se volně vyjádřit na papíře. Základem je tedy papír, blok Bristol je skvělou volbou. Jeho hladký bělený papír je ideální na práci s popisovači a fixy. Chceme-li pracovat s akvarelovými fixami, pak sáhneme po akvarelovém bloku. Rovné pravítko či trojúhelník potřebujeme na náčrt pomocných linek. Tužka, která nám je narýsuje je Castell 9000 2H. Díky tužce Castell 9000 4B si skvěle natrénujeme základy a uděláme první náčrty písmenek. 

Jak na to?

Po té co si narýsujeme pomocné linky, začneme se rozepisovat. Nejlepší je začít s jednoduchými tvary jako jsou čárky, křížky, kroužky a obloučky. Prvně sáhneme po tužce Castell 9000 4B. Díky tomu si rozepíšeme ruku a později ji navykneme na seříznutý kaligrafický hrot popisovače Pitt Artist Pen C. 

 

Základy kaligrafie a handletering

Abychom dosáhli optimálních výsledků, je dobré se nejprve naučit základní techniku kaligrafie. Experimentování si můžete zpestřit například střídáním barev, technik a hrotů kaligrafických popisovačů.

 

  1. Základní linka - tělo písmen leží na této lince
  2. Linka prodloužení - pomocná linka, která nám ukáže, kam až vede prodloužení písmen 
  3. Horní hranice - sem dosahují velká písmena
  4. Prodloužení - část písmene, která se nachází mezi body 7 a 2
  5. Protažení - část písmene, která sahá pod základní linku
  6. Výška x - velikost malého písmena bez prodloužení a protažení
  7. Linka x - pomocná čára, díky které budou všechna malá písmena stejně velká
  8. Sklon - pomocné linky pro udržení stejného sklonu u všech písmen 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny 3 základní směry tažení fixu. Pitt Artist Pen SC nám dovolí dělat různě silné stopy. Jeho kaligrafický hrot je měkký a pružný. Tudíž při větším tlaku udělá silnější čáru, při slabém tažení zanechá jen vlasovou linku.

Úhel hrotu pod kterým fix klouže po papíru se odvodí od vertikální pomocné linky. Na obrázku vidíme rozdíl mezi úhlem natočení hrotu 15 a 45 stupňů. Měli bychom dbát také na směr zakončení písmen.

Kaligrafický hrot Pitt Artist Pen C

Kaligrafický plochý hrot reprezentuje klasickou kaligrafii. Ta se skládá ze slabších a silnějších línií. Tento hrot je možné použít k psaní plochou širokou stranou a nebo naopak přiložit k papíru jen jeho roh. Při psaní s ním bychom měli vyvíjet stále stejný přiměřený tlak na celou plochu hrotu. Vyzkoušejte si jak se fix chová při slabém a silnějším tlaku.

Kaligrafický popisovač může mít i různé variety, například již zmíněný Pitt Artist Pen SC

Štětcový hrot Pitt Artist Pen B

Fix se štětcovým hrotem je jedním z hlavních pomůcek všech kaligrafistů a písmo malířů. Doposud byl používán převážně na asijské znaky. Nyní je však používán na moderní stylová písma a také pro impulzivní umělecké nápisy. Měkčí variantou štětcového fixu je Pitt Artist Pen SB. 

Kaligrafie za použití štětcového popisovače může být velkou zábavou. Musíme však nejprve trochu trénovat. Abychom dostali do ruky ten správný grip, začneme opět od základů. Mezi pomocné linky kreslíme čárky, vlnky, zuby a podobné tvary v pravidelných intervalech. Při psaní směrem nahoru fix jen lehce táhneme po papíru. Naopak ve směru dolů na hrot přitlačíme, abychom docílili silné pravidelné linky. Když máme v malíčku základní tvary, můžeme se vrhnout na celou abecedu.

Neměla bych zapomenout zmínit držení a použití štětcového fixu. Samotné držení je stejné jako u jiného popisovače. Uchopíme Pitt Artist Pen mezi palec a ukazováček, opřeme jej o prostředníček a jde se na to. Grip by měl být pohodlný avšak pevný. Důležité je, nevyvíjet až přehnaný tlak na fix. Ruka by se unavila velmi rychle a to je na písmu ihned poznat, vážně! V závislosti na úhlu sklonu hrotu k papíru, jednoduše vytvoříme různě silné linky. Vertikální držení kreslí slabé línie a sklon fixu pod tupým úhlem čáru více či méně výrazně zesílí. 

Umění kaligrafie klade velký důraz na rytmus, pravidelnost. To znamená, že každé protažení a prodloužení písmen by mělo vypadat stejně úhledně. Proto budeme začínat v pomalejším tempu, postupně jej zvyšovat a písmenka kreslit rozmanitějšími fonty. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje úhlednost kaligrafického písma je vzdálenost. Šířka písmene závisí na fontu písma a na struktuře slova. Je třeba myslet na to, že například: dvě tenká písmena “dvojité l”, budou potřebovat větší vnitřní oddělení od dalších písmen než třeba písmeno “A”. Viz obrázek výše. 

Krasopsaní v praxi

V závěru našeho článku se podíváme, jak se s psaním handlettering (em) popral kocour Veles. Že je to kluk šikovný bylo jasné od začátku. Ovšem i tak jeho tvorba všechny překvapila. Mrkněte! 

 

Brožura Handlettering od Faber-Castell ke stažení zde: Handlettering-brochure 

Autor článku: Bc. Martina Svobodová